Kasım 2008 ayından itibaren Manzara – Perspectives, Manzara – Istanbul mekanlarında çeşitli sergiler organize edip, yönlendirmekte. Bu mekanlar, kiralık dairelerin yanısıra Suriye pasajındaki geniş salonlar ve Tatar Beyi sokağında bulunan sergi salonundan ibarettir.

Dairelerde kişisel sergileri organize etmekteyiz. Bu vesileyle spesifik olan „sanat ile mekanlar“ konusuyla ilgilenmek ve gerekse mevcut calışmaları, gerekse sadece bu konsept icin yapılan calışmaları bu mekanlarda yerleştirmek adına yerli ve yabancı sanatcıları davet etmekteyiz.

Sanatın, (oturma) mekanlarındakı sunumu, „duvar süslemesi“ birleşimi olmadan düşünülemez. Burada bir sanata olan o ilişki ve kullanımı „sanatın sadece süsleyeci yada daha cok teorik bir fonksiyonda olması ve bu calışmanın, bulunduğu ortam / mekaniyla nasıl bir uyum icinde olduğuna“ dair karar verir (J. Stahl).

Bizler bu sergilerle şu soruyu takip etmekteyizki (yanıtlamak istemekteyiz ki), sanatçıların düşünce ve ilhamları, sadece biryere bırakılmış yada bayağı ama hoşnutluk veren bir boya süsü hissi vermeden, neşekilde mekanlara nakil edilebilir, ve calışmaların içerikleri nasil sade mekanlarda ön plana cikip, belkide özellikle bu mekanlarda optimum etki(leme) alanlarını bulabilirler. Bu çalışmalar birçok aylığına dairelerin bir parçası haline gelmekte. Sergi açılışlarından sonra daireler, tatil evleri olarak hizmet vermekte ve anlaşmaya göre ilgili kişiler tarafından ziyaret edilebilmekte.

Kasim 2008´den itibaren, Arne Uebel, Suat Öğüt, Nancy Atakan, Gamze Özer ve Sena Başöz bu konsept ile yeni çalışmalar ortaya çıkarıp, sanatsal eserlerini değisik mekanlarda sunmuşlardır.

Suriye pasajının salonlarında, senede iki ile üç defa yerli ve yabancı sanatçıların, büyük capta grup- yada tekli sergilerini sunmaktayız.

Eylül 2009´da Tatar Beyi sokağında, “Best Case Scenario” adı altında gecen bir grup sergisi ile yeni bir sergi salonu açılacaktır.

Initiated in November 2008, Manzara Perspectives organises and curates exhibitions in the premises of Manzara Istanbul. In addition to the holiday apartments, we use a spacious flat in the Suriye Pasajı on Istiklal Caddesi and an exhibition space in Tatar Beyi Sokak.

In the holiday apartments we realise a series of solo exhibitions. We invite local and international artists to reflect on this specific situation “art and living spaces” by positioning already existing works in these rooms or by creating new works for this context.

The idea of presenting art in living spaces is so close to decoration that the respective positioning of art determines whether “art should have a rather decorative or more theoretical function and how coherent the artwork interacts with the place.” (J. Stahl)
The artworks are part of the apartments for a couple of month.

With this exhibition series we want to question how ideas and intentions of the artists can be transferred into habitation contexts without appearing stabled or being reduced to a pleasant blur of color. And we want to question how contents can assert themselves in determined spaces or even find their ideal context/field in this surrounding. After the opening the flats are used in their usual function as holiday apartments but those who are interested can visit by appointment.

Since November 2008 Arne Uebel, Suat Öğüt, Nancy Atakan, Gamze Özer and Sena Başöz have created new works for these contexts or presented already existing works in different flats.

In the rooms of the Suriye Pasajı we curate big group or solo exhibitions with local and international artists twice or three times a year.

With the group exhibition “Best case Scenario” the new exhibition space in Tatar Beyi Sokak opens in September 2009.

Seit November 2008 organisiert und kuratiert Manzara Perspectives Ausstellungen in den Räumen von Manzara Istanbul. Das sind neben den Ferienwohnungen die weitläufigen Räume in der Suriye Pasajı sowie der Ausstellungsraum in der Tatar Beyi Sokak.

In den Wohnungen organisieren wir eine Reihe von Einzelausstellungen. Dazu laden wir lokale und internationale Künstler ein, sich mit dieser spezifischen Situation „Kunst und Wohnraum“ auseinander zu setzen und bereits bestehende Arbeiten oder extra für diesen Kontext geschaffene Arbeiten in den Räumen zu positionieren.

Der Gedanke, Kunst in Wohnräumen zu präsentieren lässt sich nicht ohne die Konnotation „Wandschmuck“ denken. Dabei entscheidet der jeweilige Umgang mit Kunst, ob „Kunst eher schmückende oder mehr theoretische Funktion haben soll und wie stimmig das Werk mit seinem Ort in Zusammenhang steht“ (J. Stahl)

Wir möchten mit dieser Ausstellungsreihe der Frage nachgehen, wie Ideen und Intentionen der Künstler in Wohnkontexte transportiert werden können ohne abgestellt zu wirken oder als bloßer erfreulicher Farbklecks zu dienen, und wie sich Inhalte in determinierten Räumen behaupten können, oder vielleicht gerade in dieser Umgebung ihr ideales Wirkungsfeld finden. Die Arbeiten sind für mehrere Monate Bestandteil der Apartments. Nach der Eröffnung dienen die Wohnungen weiter als Feriendomizil und sind für Interessierte nach Vereinbarung zugänglich.

Seit November 2008 haben Arne Uebel, Suat Öğüt, Nancy Atakan, Gamze Özer und Sena Başöz neue Arbeiten für diese Kontexte entwickelt bzw. ihre künstlerischen Arbeiten in verschiedenen Wohnungskontexten präsentiert.

In den Räumen der Suriye Pasajı kuratieren wir zwei bis drei Mal im Jahr grosse Gruppen- oder Einzelausstellungen mit lokalen und internationalen Künstlern.

Im September 2009 eröffnet mit der Gruppenausstellung “Best Case Scenario” ein neuer Ausstellungsraum in der Tartarbey Sokak.